Tricell Technolgie Jutra

Usługi IT

Projektowanie kompletnych systemów informatycznych, Analiza dokumentacji technicznej ze strony Wykonawców
i Zamawiających, Projektowanie
i nadzorowanie procesów informatycznych. Serwis hardware
i software.

Dostawy

Dostawy rozwiązań zintegrowanych
z bezpośrednim wsparciem posprzedażowym, Kompleksowa oferta produktowa, Wsparcie dla projektów infrastrukturalnych, Najnowsze rozwiązania wiodących producentów segmentu IT.

Badania i Rozwój

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
w ujęciu przesiębiorcy w tym IoT, Badania nad najnowszymi technologiami i procesami, Certyfikacje Microsoft, EPEAT, ECMA i nie tylko. Badania systemów na podstawie popularnych Benchmarków.

Szkolenia i Konsulting

Przekrój szkoleń z całej branży IT, IT
w zamówieniach publicznych, IT
w sektorze prywatnym, Doradztwo
w pełnym zakresie usług informatycznych. Szkolenia CE, LVD, EMC, ISO, IEEE, EPEAT(GEC), ENERGY STAR.

Główne rynki
i sektory

Z wysokim progiem ograniczania "impaktu" środowiskowego!

Usługi i dostawy dla sektora publicznego i prywatnego

Specjalistyczne usługi, oprogramowanie i sprzęt dla sektora publicznego i prywatnego. Dedykowane rozwiązania aplikacyjne
i software'owe. Szeroka i elastyczna oferta
w ramach analizy i wdrażania nowych technologii.

Inżynieria przemysłowa łącznie z IoT

Zastosowanie nowych technologii
w dotychczasowym schemacie procesu przemysłowego. IoT, analiza typu Big Data. Przemysł może więcej, dzięki nowoczesnym technikom informatycznym.

Sektor Edukacyjny

Edukacja to obecnie nieustanny rozwój i praktyka w stosowaniu technologii dla jak najlepszego przyswojenia potrzebnej wiedzy. Oferujemy pomoc w wykorzystaniu narzędzi, technnik i urządzeń TIK (ICT) i nie tylko.

275+

Zakończone projekty

26

Ilość sektorów

250+

Dotychczasowi Klienci

4

Projekty w toku

Ostatnie projekty badawcze
i certyfikacyjne

Jakość, wydajność, środowisko.

Opinia Klientów jest najważniejsza

Najnowsze opinie klientów B2B.